คณะกรรมการจัดตั้ง
image
ศาสตราจารย์ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา
มหาวิทยาลัยมหิดล
image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวณิชย์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
image
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช
มหาวิทยาลัยมหิดล
image
ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
image
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
บริษัท โนวิสเคป คอนซัลติ้ง จำกัด
image
ดร.นเรศ ดำรงชัย
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
image
ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
image
ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Powered by MakeWebEasy.com