กำหนดการสำคัญ
28 ก.พ. 16 เม.ย. 2561 ปิดรับบทความ
24 มี.ค. 19 เม.ย. 2561 ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ
15 เม.ย. 10 พ.ค. 2561 ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
30 เม.ย. 15 พ.ค. 2561 ปิดลงทะเบียน
17 ก.ค.  2561               นำเสนอผลงาน

Conference theme
Business Analytics
Consumer Behavior/Marketing
Decision Modelling in Service/Manufacturing
Economics
Entrepreneurships and Venture Capital
Environment & Sustainability
Finance & Accounting
Marketing/E-Commerce
New Products/Services Development
Organizational Behavior
Performance Measurement
Supply Chain/Logistics/Operations Management/Strategies
Technology and Innovation Management
Human Resources Development/Management

การเตรียมบทความ
บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว
ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ ดาวน์โหลด template
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปที่อีเมล korbkul.jan@rmutr.ac.th และลงทะเบียนที่นี่

การลงทะเบียน
​เมื่อได้รับการตอบรับบทความให้นำเสนอผลงานแล้ว ผู้นำเสนอผลงานอย่างน้อยหนึ่งท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2561

ค่าลงทะเบียน
จำนวน 2,500 บาท

การชําระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-271884-4
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชําระเงิน และใบลงทะเบียนมาที่ korbkul.jan@rmutr.ac.th

 

image
Powered by MakeWebEasy.com