กำหนดการสำคัญ
28 ก.พ.  2561  ปิดรับบทความ
24 มี.ค.  2561  ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ
15 เม.ย. 2561  ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
30 เม.ย. 2561  ปิดลงทะเบียน

Conference theme
Business Analytics
Consumer Behavior/Marketing
Decision Modelling in Service/Manufacturing
Economics
Entrepreneurships and Venture Capital
Environment & Sustainability
Finance & Accounting
Marketing/E-Commerce
New Products/Services Development
Organizational Behavior
Performance Measurement
Supply Chain/Logistics/Operations Management/Strategies
Technology and Innovation Management
Human Resources Development/Management

การเตรียมบทความ
บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว
ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ ดาวน์โหลด template
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปที่อีเมล korbkul.jan@rmutr.ac.th และลงทะเบียนที่นี่

การลงทะเบียน
​เมื่อได้รับการตอบรับบทความให้นำเสนอผลงานแล้ว ผู้นำเสนอผลงานอย่างน้อยหนึ่งท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2561

ค่าลงทะเบียน
จำนวน 2,500 บาท เข้าร่วมงาน ThaiTIMA วันที่ 17 ก.ค. 2561

การชําระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-271884-4
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชําระเงิน และใบลงทะเบียนมาที่ korbkul.jan@rmutr.ac.th

 

Powered by MakeWebEasy.com